Maastricht Airport - Vliegveld Zuid-Limburg (old scans)

Aviation photos taken at Maastricht Aachen Airport
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport april 1992.
Aeroflot IL-76's kwamen in die tijd een paar keer per week opdraven op de zogenaamde SEA-AIR vluchten naar Vladiwostok via Moskou. Een beetje incognito was IL-76TD CCCP-78738 die wel het Aeroflot livery droeg, maar de titels ontbeerde. Hier word de Ilyushin geladen voor de vlucht naar het verre-Oosten.

Maastricht Airport April 1992.
At the time, Aeroflot IL-76s showed up a few times a week on the so-called SEA-AIR flights to Vladiwostok via Moscow. A bit incognito was IL-76TD CCCP-78738 which did carry the Aeroflot livery, but lacked the titles. Here the Ilyushin is loaded for the flight to the Far East.
These users thanked the author Guido for the post:
Trout89
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport mei 1988.
XP Express Parcel Systems was één van de pakketjesvervoerders die in de jaren 80 opereerde vanaf Beek. Men deed dat oa met kleinere toestellen als Piper Pa-34's, Britten-Norman Islanders en Trislanders, en Cessna 404's. Maar men had ook een Fokker F-27 is bezit. In eerste instantie was dat ééntje; de hier afgebeelde PH-FKT. Later kwamen er nog een paar bij.
In mei 1988 waren er ook havenstakingen in Engeland en moest er vracht gevlogen worden tussen Maastricht en het Verenigd Koninkrijk. XP vloog toen met haar enige Friendship naar, ik meen Southend, met een vrachtje die zondagochtend. Op de achtergrond zien we een Rosenbalm Aviation DC-8-73CF die binnenkwam vanuit London-Heathrow en druk in de weer was voor British Airways Cargo. De F-27 taxiet hier uit naar de 04 voor de vlucht naar Engeland.
XP is later overgenomen door TNT en verhuisd naar Luik, waar TNT zich gevestigd had. Aanvankelijk vloog er nog een Bae-146 in XP kleuren, maar de F-27's zijn toen allemaal afgestoten. Later is XP helemaal opgegaan in TNT, die recentelijk op haar beurt weer opgegaan is in Fedex.

Maastricht Airport in May 1988.
XP Express Parcel Systems was one of the parcel carriers that operated from Beek in the 1980s. They operated smaller aircraft such as Piper Pa-34s, Britten-Norman Islanders and Trislanders, and Cessna 404s. But they also owned a Fokker F-27. At first that was one; the PH-FKT shown here. Later a few more were added.
In May 1988 there were also harbor strikes in England and cargo had to be flown between Maastricht and the United Kingdom. XP then flew with its only Friendship to, I believe, Southend, with a load that Sunday morning. In the background we see a Rosenbalm Aviation DC-8-73CF arriving from London-Heathrow busy working for British Airways Cargo. The F-27 taxis out to the 04 for the flight to England.
XP was later taken over by TNT and moved to Liège, where TNT was established. Initially a Bae-146 flew in XP colors, but the F-27s were all withdrawn from use Later, XP was completely absorbed into TNT, which in turn was recently merged into Fedex.
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport november 2004.
Air Atlanta Icelandic kocht deze voormalige G-BDXN van British Airways in 2003 en plakte er TF-ARJ op, nadat de kist was omgebouwd naar freighter. De Jumbo-Jet ging in de lease, vandaar dat ie overheersend wit bleef. De 747 was regelmatig te vinden op Beek op groente en fruit vluchten vanuit Afrika. Naderhand werd de kist geleased door MAS Kargo en wonder boven wonder kwam ie toen ook naar Beek, omdat MAS Kargo een tijdje vanaf Beek gevlogen heeft omdat men niet tevreden was met hun basis in Hahn.
Die zien we nooit meer terug...
Zeker niet, omdat de laatste B747-200 classic op Beek alweer in 2012 geweest is in de vorm van Veteran Avia B747-200 EK-74798. Air Atlanta Icelandic parkeerde de TF-ARJ in 2012 in de woestijn waarna het einde in zicht kwam...
Niet dus!
GeoSky uit Georgië liet het oog op de oude 747 vallen en nam haar op in hun vloot als 4L-GEN.
Op 27-04-2020 bracht deze kist als 4L-GEN haar volgende bezoek aan Beek. Een echte classic Queen of the Skies van 35 jaar oud!
Hier staat de TF-ARJ uit te rusten na een vlucht uit Johannesburg en Nairobi met een vrachtje groente, fruit, en bloemen overgevlogen te hebben.

Maastricht Airport November 2004.
Air Atlanta Icelandic bought this former G-BDXN from British Airways in 2003 and registrated it TF-ARJ after the aircraft was converted into a freighter. The Jumbo-Jet was leased, which is why it remained predominantly white. The 747 was regularly found at Beek on fruit and vegetable flights from Africa. Afterwards the aircraft was leased by MAS Kargo and miraculously it came to Beek, because MAS Kargo flew from Beek for a while because they were not that satisfied with their base in Hahn.
We will never see such a 747-200 again
Certainly not, because the last B747-200 classic at Beek was already in 2012 in the form of Veteran Avia B747-200 EK-74798. Air Atlanta Icelandic parked the TF-ARJ in the desert in 2012, after which the end was near ...
Not!
GeoSky from Georgia dropped an eye on the old 747 and included it in their fleet as a 4L-GEN.
On 27-04-2020 this aircraft made its next visit to Beek as a 4L-GEN. A real classic Queen of the Skies of 35 years old!
Here the TF-ARJ is resting after a flight from Johannesburg and Nairobi with a load of vegetables, fruit and flowers.
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport augustus 2002.
Nu, met de Covid-19 Corona pandemie is vracht vervoeren in passagiersvliegtuigen een noodzakelijke bezigheid voor de luchtvaartmaatschappijen. Een bezigheid om nog een beetje inkomen te derven. Geheel nieuw is dat niet, want ook in betere tijden werd er wel eens vracht gevlogen met passagierskisten.
Uit de puinhopen van Liberia World Airlines rees het Equatoriaal-Guinese maatschappijtje Ducor World Airlines. Aanvankelijk dacht men aan passagiersvluchten, maar al gauw werd de eerste Lockheed L-1011 TriStar 3C-QRL gebruikt voor vrachtvluchten. De stoelen werden eruit gehaald en de dozen werden los in de cabine gestapeld. Een tijdrovende klus zou je zeggen. Men nam twee voormalige British Caledonian TriStars over waarvan de QRL eerst als G-BBAF bij British Airways vloog. De, in 1974 gebouwde L-1011 ging tegen het einde van de jaren 80 naar British Airways dochter British Caledonian die er tot 2001 vakantiecharters mee vloog. Ducor nam de kist over en liet deze in het British Caledonian livery rondvliegen, compleet met de naam "Loch Fyne" op de romp. Een naam die door British Caledonian aan de TriStar gegeven was.
Een jaar lang was men regelmatig op Beek te vinden maar de zaken liepen niet zo je-van-het. Soms stond de QRL, of zusje QRQ gewoon een maand stil, zonder dat men één meter vloog. Doch niet het vele stilstaan, maar een wapensmokkel met één van hun TriStars kostte Ducor World Airlines de kop.
Hier zien we L-1011 TriStar 3C-QRL baan 22 'backtracken" na de landing op een zaterdag in augustus 2002.

Maastricht Airport August 2002.
Now, with the Covid-19 Corona pandemic, carrying cargo in passenger planes is a necessary occupation for airlines. This is not entirely new, because even in better times cargo was sometimes flown with passengerplanes.
The Equatorial Guinean carrier Ducor World Airlines rose from the leftover of Liberia World Airlines. Initially it was thought to be a passengerairliner, but soon the first Lockheed L-1011 TriStar 3C-QRL was used for cargo flights. The seats were removed and the cargo was stacked loosely in the cabin. A time-consuming job you would say. Two former British Caledonian TriStars were taken over, of which the QRL first flew as G-BBAF with British Airways. Built in 1974, the L-1011 went to British Airways subsidiary British Caledonian towards the end of the 1980s, flying holiday charters until 2001. Ducor took over the plane and had it flown in the British Caledonian livery, complete with the name "Loch Fyne" on the hull. A name given to the TriStar by British Caledonian.
For a year people they could be regularly found at Beek, but things did not run smoothly. Sometimes the QRL, or sister QRQ just stood still for a month, without flying one foot. Not all that standing still was responsable for the end of Ducor World Airlines, but a gun smuggling with one of their TriStars.
Here we see L-1011 TriStar 3C-QRL backtracking runway 22 after landing on a Saturday in August 2002.
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport juli 2007.
In 2005 en 2007 kwam deze Cielos del Peru DC-10-30CF een paar keer op bezoek. In 2005 was dat in opdracht van Gemini Air Cargo toen men met auto onderdelen vanuit Ypsilanti kwam voor Ford Genk. In 2007 kwam men vanuit Zuid-Amerika in opdracht van VarigLog meen ik me te kunnen herinneren. Het was heel wat, want zoveel kisten uit Peru zijn niet op Beek geweest dus deze DC-10 ging erin als zoete koek. Echter een heel onbekende was de DC-10-30CF OB-1749 niet. Bij zijn eerste baasje was ie ook vaak op Beek geweest en wel als PH-MBG van Martinair.

Maastricht Airport July 2007.
In 2005 and 2007 this Cielos del Peru DC-10-30CF came to visit a few times. In 2005 this was commissioned by Gemini Air Cargo when car parts came from Ypsilanti for Ford Genk. In 2007 they came from South America on behalf of VarigLog I think I can remember. It was quite a lot, because so many aircraft from Peru have not been to Beek so this DC-10 was a highlight. However, the DC-10-30CF OB-1749 was not very unknown. She had often visited Beek as PH-MBG from Martinair.
marcel66
Posts: 428
Joined: 28 Oct 2017, 19:00
Has thanked: 292 times
Been thanked: 408 times

Guido wrote:
03 Jan 2021, 14:28
Image

Maastricht Airport augustus 2002.
Nu, met de Covid-19 Corona pandemie is vracht vervoeren in passagiersvliegtuigen een noodzakelijke bezigheid voor de luchtvaartmaatschappijen. Een bezigheid om nog een beetje inkomen te derven. Geheel nieuw is dat niet, want ook in betere tijden werd er wel eens vracht gevlogen met passagierskisten.
Uit de puinhopen van Liberia World Airlines rees het Equatoriaal-Guinese maatschappijtje Ducor World Airlines. Aanvankelijk dacht men aan passagiersvluchten, maar al gauw werd de eerste Lockheed L-1011 TriStar 3C-QRL gebruikt voor vrachtvluchten. De stoelen werden eruit gehaald en de dozen werden los in de cabine gestapeld. Een tijdrovende klus zou je zeggen. Men nam twee voormalige British Caledonian TriStars over waarvan de QRL eerst als G-BBAF bij British Airways vloog. De, in 1974 gebouwde L-1011 ging tegen het einde van de jaren 80 naar British Airways dochter British Caledonian die er tot 2001 vakantiecharters mee vloog. Ducor nam de kist over en liet deze in het British Caledonian livery rondvliegen, compleet met de naam "Loch Fyne" op de romp. Een naam die door British Caledonian aan de TriStar gegeven was.
Een jaar lang was men regelmatig op Beek te vinden maar de zaken liepen niet zo je-van-het. Soms stond de QRL, of zusje QRQ gewoon een maand stil, zonder dat men één meter vloog. Doch niet het vele stilstaan, maar een wapensmokkel met één van hun TriStars kostte Ducor World Airlines de kop.
Hier zien we L-1011 TriStar 3C-QRL baan 22 'backtracken" na de landing op een zaterdag in augustus 2002.

Maastricht Airport August 2002.
Now, with the Covid-19 Corona pandemic, carrying cargo in passenger planes is a necessary occupation for airlines. This is not entirely new, because even in better times cargo was sometimes flown with passengerplanes.
The Equatorial Guinean carrier Ducor World Airlines rose from the leftover of Liberia World Airlines. Initially it was thought to be a passengerairliner, but soon the first Lockheed L-1011 TriStar 3C-QRL was used for cargo flights. The seats were removed and the cargo was stacked loosely in the cabin. A time-consuming job you would say. Two former British Caledonian TriStars were taken over, of which the QRL first flew as G-BBAF with British Airways. Built in 1974, the L-1011 went to British Airways subsidiary British Caledonian towards the end of the 1980s, flying holiday charters until 2001. Ducor took over the plane and had it flown in the British Caledonian livery, complete with the name "Loch Fyne" on the hull. A name given to the TriStar by British Caledonian.
For a year people they could be regularly found at Beek, but things did not run smoothly. Sometimes the QRL, or sister QRQ just stood still for a month, without flying one foot. Not all that standing still was responsable for the end of Ducor World Airlines, but a gun smuggling with one of their TriStars.
Here we see L-1011 TriStar 3C-QRL backtracking runway 22 after landing on a Saturday in August 2002.
OOK zeer bekend voor het maximaal nemen van de baan,vooral op warme zomerdagen
marcel66
Posts: 428
Joined: 28 Oct 2017, 19:00
Has thanked: 292 times
Been thanked: 408 times

Image
These users thanked the author marcel66 for the post:
Guido
marcel66
Posts: 428
Joined: 28 Oct 2017, 19:00
Has thanked: 292 times
Been thanked: 408 times

Image
These users thanked the author marcel66 for the post:
Guido
marcel66
Posts: 428
Joined: 28 Oct 2017, 19:00
Has thanked: 292 times
Been thanked: 408 times

Image
These users thanked the author marcel66 for the post:
Guido
marcel66
Posts: 428
Joined: 28 Oct 2017, 19:00
Has thanked: 292 times
Been thanked: 408 times

Image
Post Reply