Maastricht Airport - Vliegveld Zuid-Limburg (old scans)

Aviation photos taken at Maastricht Aachen Airport
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport september 1986.
Toen Volvo Born in de herfst van 1986 een nieuw model presenteerde vloog Volvo diverse retour vluchten vanuit Scandinavië met Volvo dealers. Diverse Scandinavische luchtvaartmaatschappijen vlogen een maand lang af en aan naar Beek. Voor ons natuurlijk prachtig, daar er ook een aantal smakelijke kisten bijzaten. Wat dacht je van deze Transwede Se-210 Caravelle. Transwede, een jong Zweeds maatschappijtje had drie Caravelles in haar vloot en alledrie hebben de ze eer gehad een bezoek aan beek te brengen in die tijd. Se-210 SE-DEH was de laatste daar de DEB, en de DEC haar al voor waren gegaan. De, uit 1966 stammende Caravelle heeft ook nog een tijdje voor het Turkse Sultan Air gevlogen. Uiteindelijk is de kist in Colombia terecht gekomen waar ze in 1997 de slopershamer tegen het lijf liep...

When Volvo Born presented a new model in the fall of 1986, Volvo flew several return flights from Scandinavia with Volvo dealers. Various Scandinavian airlines flew back and forth to Beek for a month. For us, of course, beautiful, as there were also a number of tasty aircraft. How about this Transwede Se-210 Caravelle. Transwede, a young Swedish company, who had three Caravelles in its fleet and all three had the honor of visiting Beek at that time. SE-210 SE-DEH was the last as the DEB, and the DEC had already preceded it. The Caravelle, build in 1966, also flew for a while for Turkish airliner Sultan Air. Ultimately, the plane ended up in Colombia, where it ran into the demolition hammer in 1997...
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport, januari 1987.
Interstate Airlines was een kleine Amerikaanse vrachtmaatschappij. In 1987 bestond de vloot uit 2 DC-8-62CF's en wat klein grut. Saillant detail was dat Interstate niet buiten de VS opereerde. Men vloog onder andere voor Emery Worldwide in het expressevervoer op binnenlandse vluchten.
Groot was het nieuws dan ook dat Interstate op zondagmiddag vanuit Dayton naar Beek ging vliegen voor Emery Worldwide. Op maandag was dan weer de retourvlucht. Het bracht spotters van heinde en verre naar Beek voor een plaatje te kunnen maken van één van Interstate's Achten.
De eerste vlucht was op zo'n ijskoude zondagmiddag in een strenge winterperiode in januari 1987. U weet wel, tijdens die twee winters die het onoffciële KNMI meetstation in Oost-Maarland één keer een nachttemperatuur van -38,2 opleverde ( middagtemperatuur die dag bleef steken op -17...). Die cijfers zijn echter nooit officieel geweest, maar waren tot een paar jaar geleden wel nog terug te vinden op de site van het KNMI. Gelukkig heb ik mijn dagboeken van die tijd nog...
Die dag was het -9 en waaide het uit het noordoosten, doch kwam de N729PL gewoon via de 22 binnen vanwege de sneeuwval en het slechte zicht.
Hoe idyllisch wil je het hebben. Een echt winterplaatje met de N729PL op weg naar het B-platform in een wereld vol sneeuw en ijs en een temperatuurtje van rond de -9 op een zondagmiddag in januari. Na deze foto reste mij een snelle gang terug naar de terminal en het restaurant Airport Inn voor een warme chocomel aan de bar bij het raam en de verwarming...

Interstate Airlines was a small American cargo carrier. In 1987 the fleet consisted of 2 DC-8-62CFs and some small aircraft. Interstate did not operate outside the US. They flew for Emery Worldwide in express transport on domestic flights.
Big news was that Interstate started flying from Dayton to Beek on Sunday afternoon for Emery Worldwide. On Monday was the return flight. It brought spotters from everywhere to Beek to capture one of Interstate's Eights.
The first flight was on such an icy Sunday afternoon in a harsh winter period in January 1987. You know, during those two winters that the unofficial KNMI measuring station in Oost-Maarland once produced a night temperature of -38.2 (midday temperature remained that day. stitches on -17 ...). However, those teperatures have never been official, but could still be found on the KNMI website until a few years ago. Fortunately, I still have my diaries from that time ...
That day it was -9 and there was a wind from the northeast, but the N729PL just entered via the 22 because of the snowfall and poor visibility.
How idyllic do you want it. A real winter picture with the N729PL on its way to the B platform in a world full of snow and ice and a temperature of around -9 on a Sunday afternoon in January. After this photo I was did a quick walk back to the terminal and the Airport Inn restaurant for a hot chocolate at the bar at the window and the heater ...
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht januari 1992.
JAT Jugoslovenski Aerotransport was in de jaren 80 regelmatig op Beek te bewonderen op chartervluchten naar Dubrovnik en Ohrid. Daarbij draafde men veelvuldig op met de hier afgebeelde Boeing 727 en de DC-9.
In 1992 was er helaas een andere reden voor het plotselinge bezoek van JAT kisten op, met name vrijdag en zaterdagmiddag: De Balkanoorlog...
Duizenden vluchtelingen van die oorlog zijn via Beek Europa binnengekomen. Aanvankelijk werden deze vluchten uitgevoerd door JAT, Servië dus. Maar toen de wreedheden van de Serviërs meer en meer naar buiten kwamen volgde er een embargo en moest JAT zich in allerlei bochten wringen om deze vluchten toch te kunnen uitvoeren, zoals u later zult zien.
Maar op die zaterdag in januari waren er twee kisten present; een DC-9-30 en deze B727-200 YU-AKI. Ondanks dat JAT toen al aan het werk was met het omspuiten van kisten in een nieuw livery is deze kist nog in het oude kleurenschema. De kist taxiet hier leeg naar de 22 voor haar vlucht naar Belgrado.

Maastricht January 1992.
In the 1980s JAT Jugoslovenski Aerotransport could be spotted regularly at Beek on charter flights to Dubrovnik and Ohrid. They frequently ran with the Boeing 727 and DC-9.
In 1992, unfortunately, there was another reason for the sudden visit of JAT planes on Friday and Saturday afternoon: The Balkan War ...
Thousands of refugees from that war entered Europe via Beek. Initially these flights were operated by JAT, wich was Serbia. But when the atrocities of the Serbs became more and more exposed, an embargo followed and JAT had a hard time to carry out these flights under JAT flightnumber and livery, as you will see later.
But on that Saturday in January, two planes were present; a DC-9-30 and this B727-200 YU-AKI. Despite the fact that JAT was already working on the spraying of planes in a new livery, this box is still in the old color scheme. The plane taxis empty here to the 22 for her flight to Belgrade.
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport augustus 1989.
De laatste sluiptrekking van Torosair was gaande in die periode. Men vloog met enkele oude B727's van de korte variant zoals hier de TC-AJS, die hier uit taxiet naar de 22.
Behalve dat Torosair op de fles ging had de oude TC-AJS ook geen lang leven meer beschoren. Ze kwam terecht in Peru waar ze nog een tijdje als N134CA nog even aan het werk ging voor Americana de Aviacon. In 1991 viel ook het doek voor die toko en de 727 eindigde op de boneyard van Lima Airport. In 2005 lag ie daar nog steeds in verregaande staat van ontbinding...
Het einde van Torosair, maar zoals altijd...de één z'n dood, de ander...
Word vervolgd...

Maastricht Airport August 1989.
Torosair's last sign of live was on during that period. They flew with some old B727s of the short variant, such as the TC-AJS here, which taxis from here to the 22.
In addition to the fact that Torosair was on the last days of it's existment, the old TC-AJS was also on the end of her life. She ended up in Peru where she worked for Americana de Aviacon for a while as N134CA. In 1991 that airline went banktrupt and the 727 ended up at the Lima Airport boneyard. In 2005 it was still in a state of disintegration ...
The end of Torosair, but as always ... The one it's dead, is ...
To be continued...
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Image

Maastricht Airport 08-05-2005.
President George W Bush kwam niet alleen naar Margraten. In zijn kielzog bevond zich de Amerikaanse pers welke zich liet vervoeren door United Airlines B747-400 N193UA. En United Airlines had toen dit mooie livery. Heel wat beter als dat van heden ten dage. De 747 stond geparkeerd op de cargo zoals u junt zien op foto 1. Helaas trok er net een bui over toen de 747 weer vertrok richting de volgende bestemming van de Europese tour van de president, dus foto 2 is niet opperbest.
Op de achtergrond van foto 2 een Lockheed Galaxy C-5B welke de presidentiële helikopters kwam ophalen.

Maastricht Airport 08-05-2005.
President George W Bush did not come to Margraten alone. The American press, which was transported by United Airlines B747-400 N193UA was with him too. United Airlines in those days had this beautiful livery. Much better than the one today. The 747 was parked on the cargoapron as you can see on pic 1. Unfortunately, a shower had just passed when the 747 left for the next destination of the president's European tour, so the second photo is not the best.
In the background on pic 2 a Lockheed Galaxy C-5B picking up the presidential helicopters.
These users thanked the author Guido for the post:
HansAir
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Image

Maastricht Airport maart 1993.
Air Exel was van oorsprong een Frans bedrijf en onderhield in eerste instantie vluchten tussen Luik en Parijs met de Saab SF340. Later werden dat de Embrear Emb-120's, zoals hier afgebeeld. Air Exel zag wel brood in een dienst tussen Beek en Amsterdam en Beek Londen, toen de NLM CityHopper daarmee stopte. In 1990 begon men de dienst, met twee Frans geregistreerde Emb-120's, die later beidde in het Nederlandse register werden geschreven als PH-XLA, en de, hier afgebeelde PH-XLB. In 1993 kregen beidde Embryootjes, zoals ze oneerbiedig in de spotterswereld genoemd worden, dit kleurenschema, compleet met de dienstregeling afgedrukt in de staart.
Of ie op tijd was weet ik niet, maar hier taxiet de PH-XLB uit naar de 22 voor haar vlucht naar Amsterdam.

Air Exel was originally a French company and initially operated flights between Liège and Paris with the Saab SF340. Later Air Exel became the Embrear Emb-120s, as shown here. Air Exel saw a profit in a service between Beek and Amsterdam and Beek to London, when the NLM CityHopper stopped. The service started in 1990, with two French registered Emb-120s, which were later both registered in the Dutch register as PH-XLA, and the PH-XLB, shown here. In 1993 both Embrears got this color scheme, complete with the timetable printed in the tail.
I don't know if he was on time, but here the PH-XLB taxis out to the 22 for her flight to Amsterdam.
Last edited by Guido on 31 Dec 2020, 15:57, edited 1 time in total.
These users thanked the author Guido for the post:
HansAir
marcel66
Posts: 428
Joined: 28 Oct 2017, 19:00
Has thanked: 292 times
Been thanked: 408 times

Image
These users thanked the author marcel66 for the post:
Guido
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport april 1989.
Een heerlijke zondagse lenteochtend maakte dat Guido al vroeg op het vliegveld was. Het hoofddoel was de eerste vlucht van de Spaanse chartermaatschappij Air Europa, die in het vakantieseizoen van 1989 twee keer per week de route Palma de Mallorca-Maastricht-Palma de Mallorca vloog. Een mooie zonnige bijvangst die dag was echter deze Rosenbalm Aviation DC-8-73CF N870TV, welke klaar voor de start staat op de 22 voor haar vlucht naar Dayton, Ohio, via Shannon in Ierland. De DC-8 vloog voor Emery Worldwide, maar zonder opschriften. De reden hiervoor was dat Emery vluchten naar Taiwan was gestart en dat men daar in China nier zo blij mee was, daar Emery ook op Bejing vloog. Dus haalde men alle titels van de DC-8-73's die men in dienst had zodat China kon wegkijken.
Op de achtergrond nog één van de twee Emery DC-8-ten. Deze twee kisten waren al vroeg die zondag binnengekomen uit Dayton als extra vluchten en zouden op maandagochtend weer terug vliegen.

Maastricht Airport April 1989.
A lovely Sunday spring morning made that I was at the airport early. The main target was the first flight of the Spanish charter airline Air Europa, which operated the Palma de Mallorca-Maastricht-Palma de Mallorca route twice a week during the 1989 holiday season. A nice sunny by-catch that day, however, was this Rosenbalm Aviation DC-8-73CF N870TV, which is ready for take-off on the 22 for her flight to Dayton, Ohio, via Shannon in Ireland. The DC-8 flew for Emery Worldwide, but without titels. The reason for this was that Emery had started flights to Taiwan wich was not such appreciated by the Chines government, since Emery also flew to Beijing. So they took all the titles from the DC-8-73s they had in service.
In the background one of the two Emery DC-8s. These two aircraft had arrived early that Sunday from Dayton as extra flights and were due to return on Monday morning.
These users thanked the author Guido for the post:
HansAir
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport januari 1990.
Na de teloorgang van Torosair wachtte een nieuwe loot aan de Turkse Airlinestam. Met behulp van het Zweedse Transwede kwam Sultan Air van de grond, welke met twee Boeing 737-200's lijndiensten naar Turkije vanaf Beek zou gaan opereren. Doch de eerste vlucht op een zondagochtend in januari werd uitgevoerd door MD-87 SE-DHI van de moedermaatschappij zelf. Ondanks dat dit weinig hoop leek te geven kwam Sultan Air goed van de grond, groeide zelfs uit tot een middelgrote maatschappij, welke zich geheel wist te onttrekken aan de moedermaatschappij. Er werd zelfs een eigen reisbureau opgericht...
Hier hangt Transwede McDonnell-Douglas MD-87 op finals 22 op de eerste Sultan Air vlucht uit Istanbul.

Maastricht Airport January 1990.
After Torosair's demise, a new offshoot awaited the Turkish Airline tribe. With the help of the Swedish Transwede, Sultan Air got off the ground, which was to operate with two Boeing 737-200s scheduled services to Turkey from Beek. However, the maiden flight on a Sunday morning in January was performed by the parent company's MD-87 SE-DHI. Despite the fact that this seemed to give little hope, Sultan Air got off the ground well, even grew into a medium-sized company, which managed to withdraw itself completely from the parent company. They even set up their own travel agency ...
Here Transwede McDonnell-Douglas MD-87 hangs at finals 22 on the first Sultan Air flight from Istanbul.
Guido
Posts: 171
Joined: 28 Oct 2017, 17:18
Has thanked: 459 times
Been thanked: 319 times

Image

Maastricht Airport juli 1987.
De Coronacrisis van dit moment zorgt voor een toename van vrachtverkeer op MAA. Nieuw is dat luchtvaartmaatschappijen nu passagierstoestellen gebruiken voor het vrachtvervoer in de buik van het toestel.
Helemaal nieuw is het niet, want in de zomer van 1987 streek deze British Airways L-1011-500 TriStar op Beek neer voor het ophalen van vracht. British Airways had toen een vrachtloods op Beek voor het verzamelen van vracht op het Europese continent wat dan weer per truck van en naar London-Heathrow gereden werd.
Maar in juli staakte het havenpersoneel in de Britse havens met als gevolg dat er geen veerboten afgehandeld werden. British Airways zag zich genoodzaakt een andere manier te verzinnen om hun vracht in Europa en Engeland te krijgen en dus kwam die dag L-1011-500 G-BLUS twee keer langs om vracht te brengen en op te halen op Beek. Ook deze TriStar was een passagierskist. Leuk detail was dat het een "first visit of type" was voor de Zuid-Limburgse luchthaven, want een TriStar was hier nog nooit geweest. Hier word de kist geladen voor de 1e retourvlucht naar Heathrow die middag.
Later die maand zou British Airways nog eens voor een "first visit of type" zorgen met het sturen van Boeing 757-200 G-BIKA welke deelnemers kwam ophalen voor het WMC.

Maastricht Airport July 1987.
The current Corona crisis is causing an increase in freight traffic on MAA. New is that airlines now use passenger aircraft for cargo transport in the belly of the aircraft.
It is not completely new, because in the summer of 1987 this British Airways L-1011-500 TriStar landed at Beek to pick up a load of cargo. British Airways then had a cargo terminal at Beek for collecting cargo on the European continent, which in turn was driven by truck to and from London-Heathrow.
But in July, dockers in British ports went on strike. British Airways was forced to come up with a different way of getting their cargo to Europe and England, so L-1011-500 G-BLUS came by twice that day to deliver and pick up cargo at Beek. This TriStar was also a passenger plane. Nice detail was that it was a "first visit of type" for the airport, because a TriStar had never been here. Here the plane is loaded for the 1st return flight to Heathrow that afternoon.
Later that month, British Airways would arrange another "first visit of type" by sending Boeing 757-200 G-BIKA to pick up participants for the WMC.
Post Reply